راه اندازی سیستم اطلاع رسانی پیامکی

راه اندازی سیستم اطلاع رسانی پیامکی

سایت تبلیغاتی زرین پاپ برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان , سیستم اطلاع رسانی مسیجی خود را راه اندازی نمود.

در موارد زیر به مشتریان عزیز توسط مسیج اطلاع رسانی خواهد شد: